Privatpilot PPL

Privatpilot PPL

 

Ett PPL-certifikat är ofta det första steget in i flygning för många. PPL står för Private Pilot License och ger dig möjlighet att flyga mindre flygplan med familj och vänner. PPL är även det grundläggande certifikatet som krävs för att vidareutbilda sig till yrkespilot. I grunden innebär ett PPL att du får flyga mindre enmotoriga flygplan under VFR-förhållanden (Visual Flight Rules). VFR innebär att man flyger visuellt genom att använda referensmål på marken. Det kräver bra sikt och fina väderförhållanden. En privat pilot licens är väldigt flexibel och det är lätt att bygga på licensen med olika behörigheter. Mörkerbehörighet, sjöflyg, tvåmotorbehörighet är bara några av de extra behörigheterna man kan bygga ut sitt PPL med.

Många tycker om fart och G-krafter, då är exempelvis AVA-behörighet ett perfekt utbyggnadsalternativ. AVA-behörighet krävs för att för flyga loopingar, rollar och kraftiga svängar i syfte att uppnå extrema G-krafter.

Sjöflygplan börjar blir allt vanligare i Sverige. Till stor del tack vare våra många insjöar. Med många typer av sjöflygplan är det möjligt att landa både på land och vatten. Det öppnar upp enorma möjligheter för att exempelvis campa på platser som tidigare varit svårtillgängliga. Flygplan som kan landa på vatten kräver en sjöflygplansbehörighet.

För att erhålla ett PPL-certifikat krävs att man genomför 9 olika prov samt att man loggat 45 timmar flygtid delvis med lärare men även själv. De nio olika proven är i ämnena navigation, prestanda och färdplanering, meteorologi, aerodynamik, luftfartyg generellt, människans förutsättningar och begränsningar samt radiokommunikation. Teoriutbildningen brukar genomföras med en total föreläsningstid på 120 timmar.

För att få börja flyga krävs även ett medicinskt intyg från en flygläkare samt ett syntest hos en optiker. Detta gör man för undvika farliga hjärtsjukdomar och liknande sjukdomar som kan utgöra fara för flygsäkerheten. Det medicinska testet är endast giltigt en begränsad tid, giltighetstiden beror på åldern hos piloten samt nivån på det medicinska intyget.

Några exempel på flygplan man som en PPL-pilot kan flyga är, Cessna 172, Piper PA-28, Diamond DA-20 och Piper Cub med flera.

Här finns länkar till flygklubbar som bedriver PPL-verksamhet.

 Läs gärna vidare om att bli yrkespilot CPL/ATPL här.

Comments are closed.