Yrkespilot CPL/ATPL

Yrkespilot, CPL och ATPL

 

För att vidareutbilda sig från privatpilot, PPL, till yrkespilot måste man genomgå utbildningen för ett CPL. CPL står för Commercial Pilot License. Kurserna är fortfarande på samma sätt som för PPL-utbildningen men går djupare i detalj inom alla ämnena.

För att kunna fakturera som pilot efter exempelvis en flygtransport med passagerare måste piloten inneha ett CPL. Detta beror till stor del på att man vill ha högre kunskapskrav på piloter som flyger i vinstsyfte.

Den praktiska delen av utbildningen fokuserar på att förbättra flygkunskaperna hos piloten i visuella förhållanden. Exempel på områden man förbättrar är; långnavigering, avancerade flygtekniker, lågnivånavigering, start- och landningsövningar från kortfält och gräsfält.

Med ett CPL kan man förslagsvis jobba som taxipilot eller flyga guidade turer med turister.

För att få flyga de riktigt stora trafikflygplanen som en Boeing 737 måste man vidareutbilda sig ytterligare några steg.

Ett vanligt upplägg är att börja med en Night Qualification (nattflygningsbehörighet). Detta är ett krav för att få flyga flygplan nattetid. Därefter kommer en Multi Engine Rating (tvåmotorbehörighet) som krävs för att flyga flygplan med mer än en motor. Efter detta kommer en Instrument Rating för både enkel motor och Multi Engine. Instrument Rating är en behörighet som ger dig tillåtelse att flyga i dåliga siktförhållanden med moln och dimma. Utbildningen avslutas med en ATPL och en MCC Rating. ATPL står för Airline Transport Pilot License och utbildar i hur det fungerar att jobba inom flygbranschen och i flygbolag. Kursen är uppdelad i 13 ämnen med 2 tentor som skrivs hos transportstyrelsen. En Multi Crew Cooperation Rating ger dig kunskap i hur man jobbar effektivt som ett lag ombord på ett flygplan med två piloter. Fokus ligger på kommunikation och ledarskap i cockpit.

Slutligen utbildar man sig för att flyga ett specifikt typ av flygplan. Vanligtvis Boeing 737 eller Airbus A318. Detta kallas för en Type Rating. Det krävs en Type Rating för varje ny flygplanstyp man ska flyga. En Type Rating utbildning brukar vara en mycket intensiv period som ska avklaras under en kort tid. Det är därför viktigt att vara ordentligt förberedd. Många flygbolag betalar Type Ratingen för sina piloter men så är inte alltid fallet. Det är även en mycket kostsam del av utbildningen. Utbildar man sig till en flygplansmodell som inte många flygbolag använder kan det vara svårt att få jobb. Det går självklart att skola om sig till en annan flygplanstyp i efterhand.

Comments are closed.