Yrkespilot CPL/ATPL (H)

Yrkespilot CPL/ATPL (H)

 

För att vidare utbilda sig från privatpilot, PPL, till yrkespilot måste man genomgå utbildningen för ett CPL (H). CPL (H) står för Commercial Pilot License (Helicopter). De teoretiska och praktiska delarna är fortfarande till stor del de samma som för ett PPL men man går djupare ner i ämnena.

För att lagligt fakturera som pilot efter exempelvis en flygtransport med passagerare måste man som pilot vara behörig innehavare av en CPL (H). Detta beror till stor del på att man vill ha högre krav på piloter som gör det i vinstsyfte. Säkerhet och kunskap är mycket viktigt om inte det viktigaste när man flyger. Det är inte bara säkerheten för personer i farkosten utan även människor på marken man måste ta hänsyn till.

Flygmässigt fokuseras utbildningen på att förbättra flygkunskaperna hos piloten i visuella förhållanden. Exempel på områden man förbättrar är; långnavigering, Avancerade flygtekniker för helikopter, lågnivånavigering, avancerande simulering av motorbortfall med auto-rotationslandning.

Är målet att flyga hos de stora helikopterbolagen som exempelvis flyger ambulanshelikopter eller personaltransporter till oljeriggar krävs vidareutbildning inom CPL (H). En ATPL (H) utbildning genomförs då med en IR-behörighet.

Ett vanligt upplägg är att avsluta den teoretiska delen för ett ATPL (H) (Airline Transport Pilot License Helicopter) innan man ger sig på och genomför den mer praktiska CPL (H) utbildningen. En ATPL gör det möjlighet att få flyga med tvåpilotsystem. Normalt sätt flyger man till en början som bitträdande förare. När tillräckligt med flygtimmar och erfarenhet är samlade är det dags att flyga upp för ATPL. Kravet för att flyga upp för ATPL (H) är 1000 flygtimmar varav 350 timmar i tvåpilotsmiljö. Är målet endast att flyga i kommersiell nivå utan tvåpilotsystem (för exempelvis rundflyg) krävs inte ATPL (H).

I samband med ATPL (H) teorin är det även möjligt att lägga till IR (Instrument Rating). En IR (H) krävs för att få flyga helikopter med endast instrumenten som navigationshjälpmedel. Detta krävs om man flyger i moln och dåliga siktförhållanden. Har man inte sedan tidigare en NQ (Night Qualification) slutför man även detta då. NQ-utbildningen möjliggör för flygning nattetid. Vintertid i Sverige så faller mörkret väldigt tidigt. Flyger man helikopter i de norra delarna av Sverige är det extra viktigt med kunskaper inom mörkernavigering.

Med en genomförd utbildning CPL (H) kan man förslagsvis jobba som taxipilot eller flyga guidade turer med turister. Vidare utvecklar man licensen med ATPL (H) och IR (H) är det möjligt att jobba som pilot inom ambulanshelikopter, polishelikopter, oljeriggstransporter med flera.

Precis som för flygplan krävs även inflygning på den helikopter man ska flyga. Detta kallas för en Type Rating. Varje gång man ska flyga som befälhavare (Pilot In Command, PIC) i en ny helikoptermodell krävs detta. Detta är tyvärr ganska kostsamma utbildningar som inte alltid kan göras i Sverige.

Comments are closed.