Utlandsstudier

Utlandsstudier

Som en del av en trafikflygarutbildning brukar det vara vanligt att bygga tid även kallat för ”time building”. Det är en process där man flyger mycket och fokuserar på att bygga på sin totala flygtid. Detta kan vara ett krav för att få påbörja eller avsluta en specifik del av sin utbildning. Time building brukar genomföras där flygtid är billigt (låg kostnad för att hyra flygplan). De vanligaste platserna att genomföra detta på ligger i USA. Flygplatserna där detta genomförs är berömda för att vädret i stort sätt alltid är bra. Fördelen med detta kontra Sverige är att man då kan flyga varje dag.

Många väljer att genomföra hela sin utbildning utomlands, oftast då i USA. Detta är inga som helst problem förutom att licenserna måste konverteras om från det amerikanska systemet till det europeiska när man avklarat utbildningen. Detta kan vara tidskrävande men är sällan något problem. En stor, bidragande, faktor till att läsa i USA är att det kostar mycket mindre än i Sverige och Europa i allmänhet.

Vill man genomföra sin utbildning i Europa men inte nödvändigtvis Sverige är detta också fullt möjligt. Samma system för de olika typerna licenser används i hela Europa. I bästa fall kan det även vara billigare än i Sverige. Det vanligaste landet att utbilda sig i Europa är Storbritannien.

Comments are closed.