Yrkesutbildning

Yrkesutbildning

Det finns många vägar till att bli en yrkespilot. Den vanligaste innebär att fullfölja en ca 30 månader lång utbildning hos en Flight Academy (större flygskola). Där får man lära och examinera sig i alla ämnen som man behöver för att flyga kommersiella flygplan för de stora flygbolagen (se Yrkespilot CPL/ATPL). Dessa utbildningar brukar vara väldigt kostsamma men kan till viss del finansieras med studielån från CSN.

Ett annat alternativ är att utbildas av ett flygbolag. Detta är tyvärr inte vidare vanligt längre. Tidigare valde flygbolag ut ett antal sökande som de sedan utbildade till piloter. Innan utbildningen fick man skriva kontrakt på att man skulle flyga med bolaget ett visst antal år framåt efter avklarad utbildning. Flygbolagen kunde på så sätt utbilda sina piloter efter sina egna specifika krav och flygplan.

Ett mycket bra alternativ till ovanstånde är att genomgå den statligt finansierad yrkesutbildning i Lund. På Trafikflyghögskolan i Lund utbildas man precis som vanligt med skillnaden att staten betalar för utbildningen. Där finns även en lite mindre utbildning där man läser ATP-teori (Airline Transport Pilot). Kravet för den utbildningen är innehav av PPL och Medical Class 1 (godkännande av flygläkare klass 1). Efter genomförd utbildning är det möjligt att bli flygteoriutbildare även kallat Ground Instructor på olika flygskolor eller på flygklubb.

Comments are closed.